เหล็กน้ำพี้  สุดยอดแร่เหล็ก หนึ่งเดียวในโลก! สุดยอดของขลัง พลังแรง

เหล็กน้ำพี้ แร่เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้  จังหวัดอุตรดิถิ์ มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นมาก และมีชื่อเสียงหลายร้อยปี เป็นระยะเวลานานมาก นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบัน โดยมีหลักฐานอ้างอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และวรรณคดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษของไทยในอดีตได้รู้จักวิธีการนำแร่เหล็กน้ำพี้ มาถลุงให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำแร่เหล็กน้ำพี้มาถลุงเป็นศัสตราวุธ มีดดาบ หอก ดอกธนู  เพื่อใช้ประโยชน์ในการสงครามในสมัยก่อน ดังปรากฏหลักฐานการนำเหล็กน้ำพี้มาใช้เป็นศัสตราวุธสำหรับการทหารและชนชั้นปกครอง เช่น

  • พระแสงของ้าว อันแข็งแกร่ง ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • ดาบนันทกาวุธ ของพระยาพิชัยดาบหัก แห่งเมืองอุตรดิตถ์
  • ดาบล้างอาถรรพ์ ของพระนารายณ์มหาราช แห่งเมืองลพบุรี
  • ดาบฟ้าฟื้น ของขุนแผน มีส่วนผสมของเหล็กน้ำพี้ อย่างแข็งกล้า

ในสมัยรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ หลวงจรุงราษฎร์เจริญ (สุข) นายอำเภอตรอน ในสมัยนั้น ได้นำเหล็กน้ำพี้มอบให้พระยาวิเศษฤๅไชย ข้าหลวงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2469-2471) นำพระแสงดาบขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระแสงศัสตราวุธ มาจนทุกวันนี้

แร่เหล็กน้ำพี้

ความเชื่อเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์

เหล็กจากบ่อเหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กที่มีความแข็งแกร่ง มีความเหนียวและเกิดสนิมยาก มีพลานุภาพ และมีพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัว จากตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้ว่า เหล็กน้ำพี้เป็นโลหะมหัศจรรย์อานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ทุก ๆ อณูสามารถป้องกันคุณไสยมนต์ดำและสิ่งเลวร้ายอวมงคลที่มองไม่เห็น ปราบภูตผีปีศาล อำนาจเมตตามหานิยม ปัจจุบันแร่เหล็กน้ำพี้ ถือว่าเป็นวัตถุมงคล โดยเชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน้ำพี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล ที่ทรงพลานุภาพมหาศาล!

พลังพลานุภาพเหล็กน้ำพี้

แร่เหล็กน้ำพี้ ของศักดิ์สิทธิ์ ตามธรรมชาตินั้นโบราณจารย์ได้กล่าวเรียกไว้หลายอย่างที่คุ้นหู คือ สิ่งที่เรียกว่า กายสิทธิ์   แต่นอกจากของกายสิทธิ์แล้วยังมีของศักดิ์สิทธิ์ วัตถุตามธรรมชาติที่มีอำนาจทางคงกระพันโดยมิต้องผ่านการปลุกเสกในสมัยโบราณนั้นธาตุเหล็กถือว่าเป็นธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว และสำหรับธาตุเหล็กน้ำพี้นั้นยิ่งถือว่าเป็นเหล็กเฉพาะพิเศษ มีระบุไว้ในตำราพิชัยสงครามชัดเจนว่า เหล็กน้ำพี้เป็นของทนสิทธิ์ ไม่เสื่อม มีอานุภาพทางความคงกระพันชาตรี  ทำลายอาถรรพณ์ทั้งปวง  เวทมนต์คุณไสย์ต่าง ๆ และเป็นที่เกรงกลัวของภูตผีปีศาจป้องกันมนต์ดำ คุณไสย ลมเพลมพัดทั้งปวง  มีอำนาจทางมหาราชตบะเดชะ มหาอำนาจ มหาบารมี เป็นที่ครั่นคร้ามของคนทั้งปวง          

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณบ่อเหล็กน้ำพี้

บ่อพระแสงและบ่อพระขรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์(บ่อแรก) บ่อพระแสง และ (บ่อถัดไป) บ่อพระขรรค์

บ่อพระแสง เป็นบ่อดินขนาดใหญ่ ลึกประมาณ 10 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร เป็นบ่อที่มีคุณภาพของสินแร่ดีกว่าบ่ออื่นๆ ในบริเวณแหล่งแร่น้ำพี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ่อนี้สงวน เก็บไว้สำหรับทำพระแสงดาบถวายสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น ในสมัยก่อนจึงได้ชื่อว่า “บ่อพระแสง”

เหล็กน้ำพี้

บ่อพระขรรค์ เป็นบ่อดินขนาดย่อมกว่าบ่อพระแสง มีความลึกประมาณ 7 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เมตร บรรพบุรุษได้สงวนบ่อนี้ไว้เพื่อนำเอาเหล็กจากบ่อนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ถวายพระมหากษัตริย์เท่านั้นเช่นกัน จึงเรียกกันมาแต่โบราว่า “บ่อพระขรรค์”

บ่อพระแสง

บ่อขุดสินแร่เหล็กทั้งสองบ่อนี้ เป็นบ่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณแหล่งแร่เหล็กน้ำพี้ และเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และเป็นบ่อเหล็กที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย หรือแห่งเดียวในโลกเท่านั้น!